Det tar tid å bli en god trader. Vi mennesker er designet slik at vi ikke lærer godt nok av andres feil, og dette er spesielt tydelig i aksjemarkedet. Ingen kan lære å svømme på brevkurs, og man må ut i vannet for å lære. Analogien til aksjemarkedet er at man må begynne å handle selv, og vannet kan være virkelig kaldt, i alle fall i starten. Denne viktige perioden frem til du lærer å tenke og handle som en profesjonell trader er vanskelig, og kan være dryg. Det er også i denne perioden de fleste detter av, og aldri returnerer til aksjemarkedet. Dette vil vi gjøre noe med.

Et av målene til Tradefloor er å redusere denne kritiske perioden hvor man lærer å flyte i markedet, til man kommer ovenpå. Dette har vi klart sammen med flere av medlemmene allerede. Hvordan da? Jo, ved å dele erfaringer og å sette fokus på de viktigste elementene som påvirker din progresjon mot å bli en selvstendig, lønnsom aktør i markedet. Vi har gjennom flere år samlet elementer fra diskusjon, bøker og ikke mist, egen trading. Vi mener prosess og metode er viktigst, slik at hver enkelt kan bli best på sine premisser. Det ene tipset om den aksjen som skal gå 100%, er i denne sammenheng uinteressant.

Tradingskolen fra Tradefloor er en serie artikler vi mener inneholder de viktigste elementene av en traders eller aksjespekulants hverdag. Ingen tradere er like, og dermed egner heller ingen systemer seg til kopiering, men heller til idéanvendelse. Rekkefølgen på artiklene er ikke av betydning, og er ikke rangert etter en viktighetsgrad. Hvis du kan derimot kan anvende deler av materialet positivt til din gjennomføring, er vi godt på vei.

Resultatforventning

La oss hoppe rett i det, og begynne med et nøkkeltall som godt kan kalles aksjeverdens svar på E=MC^2 for en fysiker. Resultatforventning på norsk, er begrepet beskrevet som ’Expectancy’ av blant annet Van Tharp i boka med den heller idylliske tittelen ’Trade Your Way to Financial Freedom’. Om Van Tharp faller innenfor kategorien ’They tell you how to do, but they never did it” får være opp til leseren, men begrepet resultatforventning er utvilsomt et verktøy som kan gi god innsikt i egen trading og direkte påvirke dine resultater.

Resultatforventning er et begrep som bygger på prinsippet rundt Risk/Reward. Først må vi definere to typer av resultatforventning, teoretisk og reell. Den teoretiske resultatforventningen er utregnet basert på en backtest eller et resultat man har regnet seg frem til på historiske kurser. Teoretisk resultatforventning er eksempelvis et av nøkkeltallene man får fra strategiene på Tradefloor. Den reelle resultatforventningen, er et nøkkeltall eller KPI (Key Performance Indicator) du måler basert på dine egne gjennomførte handler over en periode. Så hvordan regner man det ut ? Det er ganske enkelt.

Resultatforventning = ( Snittgevinst * treffprosent ) – ( Snitt-tap * tapsprosent )

Eksempel La oss ta for oss en historikk fra en portefølje bestående av 15 handler (kjøp og salg) gjennomført i løpet av et kvartal.

Snittgevinst = 1859 kr (Gjennomsnittsresultat av alle handlene som endte med profitt etter kostnader) Snitt-tap = 1340 kr (Gjennomsnittsresultat av alle handlene som endte i tap etter kostnader)

Treffprosent = 63% (Antall handler som endte med profitt etter kostnader) Tapsprosent = 37% (100-63, antall handler som endte med tap etter kostnader)

Eksempel

Slik tolker du nøkkeltallet Dette resultatet kan man med ord tolke slik: ”For hver trade jeg tar under de samme forutsetningene som handlene jeg gjennomførte i den forrige perioden, er det forventet å få igjen 675kr pr. handel”. Resultatet blir som traderens ROI (Return on Investment) pr. trade over perioden det var regnet ut i fra, i dette eksempelet det siste kvartalet. Har man tradet en periode og får en negativ resultatforventning, kan det være lurt å ta en pause, gå gjennom systemet og vurdere endringer. Mange tradere handler med negativ resultatforventning for lenge, uten å selv være klar over det.

Som vi ser fra resultatet forsvinner ikke enheten (kr) man brukte som snittgevinst og snitt-tap, så her kan man godt benytte prosentresultater hvis ønskelig. Da får du i svar en resultatforventning gitt i % pr trade.

Resultatforventning går hånd i hånd med både antall trades og tidsperiode. Det er umulig å vite hvilket system eller portefølje som er best av 200 kr i resultatforventning, eller 1400 kr i resultatforventning uten å vite perioden og antall handler. Hvis den med 200 kr handler flere ganger i uken, mens den med 1400 har 2 handler i halvåret, ender vi opp med ”less is more” i det lange løp.

Resultatforventning hjelper deg med det vanskeligste spørsmålet. Spørsmålet som svirrer i hodet til traderen hver eneste dag, er ”Selge nå? Vente litt til?” og det gir alltid mye hodebry. Hvis man derimot kjenner sin egen resultatforventning, har man et bedre grunnlag for å ta disse avgjørelsene. Det kan hjelpe deg med å spare hodet for mye skjult stress, samt påvirke resultatene i riktig retning. Når du eier en aksje og ser på det urealiserte resultatet kan du spørre deg selv: ”Hvis jeg selger nå, hvordan vil det påvirke min resultatforventning?”. Som en ivrig logger av resultatforventning har du god kontroll på snittgevinst, og snitt-tap og kan lett sammenligne dine urealiserte resultat med disse.

Er den urealiserte gevinsten høyere enn snittgevinstene? Da vil et salg påvirke resultatforventningen positivt. Er det urealiserte resultatet gevinst, men lavere enn snittgevinsten din? Ja da har du en tilsynelatende gevinst som faktisk vil påvirke resultatforventningen din negativt! Tenk litt på disse forholdene, og lek deg gjerne i Excel med hva som skjer med resultatforventningen din når du selger unna tap som er lavere en snitt-tapene.

Flytgrensen. Her er en visuell oversikt over dette viktige forholdet mellom snittgevinst, snitt-tap og treffprosent. Studerer man grafen, har man også beviset på at at man trenger ikke over 50% treffprosent for å tjene penger. Mer om dette senere.

Den viktige flytgrensen mellom positiv og negativ resultatforventning. Gevinst/tap-ratio langs y-aksen, og treffprosent (Hitrate) langs x-aksen.

Det å bestemme når du tar gevinst, og når du tar tap er en av parameterne du som trader har 100% kontroll over selv. I motsetning til for eksempel kursbevegelse i en aksje, som er veldig uforutsigbart. Vi tror derfor det er viktig å fokusere på resultatforventning, som er en en liten del av begrepet finanslitteraturen kaller Money Manangement. Mange tradere bruker 90% av tiden sin på å finne hvilke aksje de skal kjøpe, og legger nærmest bort aksjen etter handel. Det er nettopp da fokus bør heves, da det er nå du er i førersetet og bestemmer hvor du tar gevinst, og hvor du kutter traden.

Her finner du resultatforventning for strategiene på Tradefloor. Lag dine egne strategier, eller abonner på varsler fra andre medlemmers strategier.

Dette er den første av fem artikler i serien Tradingskolen fra Tradefloor. Artiklene blir først publiser til medlemmene på Tradefloor, og senere i bloggen vår. Hvis du likte artikkelen blir vi glade om du deler den, eller deltar i chatten for videre diskusjon. Send oss gjerne kommentarer på e-post til [email protected] , eller Tweet med oss på @TradefloorNO.