Derivasjon er et begrep mange av oss husker fra skolen med blandede følelser. Derivasjon var metoden man brukte for å komme frem til fortegnsdiagram, for å så finne ekstremalpunktene til en funksjon. Ekstremalpunkter? Ja, topp- og bunnpunkter i grafen. I aksjesammenheng er det kursutviklingen som er grafen, og her blir det plutselig ekstremt interessant å vite om man er på en topp eller en bunn. Tradefloor har lenge brukt den deriverte som et viktig hjelpemiddel i jakten på å finne topper og bunner i chartet. Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke den deriverte, samt hvordan noen av strategiene på Tradefloor bruker metoden for å tjene penger i et volatilt marked.

Den deriverte for noe så uforutsigbart som en aksjekurs er høysensitiv for små svingninger, og materialet man får ut blir kun støy. En relativ høy grad av ’smoothing’ er derfor nødvendig. Hvordan gjør man dette? Jo, nettopp ved hjelp av tekniske indikatorer du kjenner godt fra før.

Det finnes flere tekniske aksjeindikatorer som er så glatte at den deriverte kan fortelle oss noe om utviklingen i den underliggende aksjen. Om indikatoren kan brukes eller ei, avhenger egentlig bare på hvor lang periode man ’smoother’ over. Enkelte glidende snitt, MACD og Trix er eksempler. Husk at slike indikatorer er forsinkede indikatorer, og desto mer man ’smoother’, jo mer mister man av signalet. Her gjelder det å finne en gylden middelvei.

Trix (Triple Exponential Average) er en favoritt på Tradefloor, da den både er lett å tolke, samt at indikatoren er lett match for den deriverte. Under er eksempler på topp-bunn punkter i et typisk Trix diagram.

Den tekniske indikatoren Trix, med sine topp- og bunnpunkter funnet ved hjelp av derivasjon.

Så hvordan henger dette sammen med aksjekursen? Eksempelet er hentet fra #XXL-aksjen den siste perioden. Den svinger bra, og de tekniske indikatorene har klart å peke ut både gode kjøp- og salgssignal.

Kjøpssignaler vist med grønne vertikale linjer, og salgssignaler vist med røde vertikale linjer i #XXL aksjen.

Tradefloor-strategien Frontalis X benytter seg av denne metoden og har i de siste månedene hjulpet flere medlemmer til pene gevinster i både #XXL, #KOA og #NOD for å nevne noen. Frontalis X finner du i strategioversikten på Tradefloor, og du trykker enkelt på den grønne haken for å abonnere på kjøp- og salgssignaler på e-post. Hvis du vil bruke den deriverte i dine egne strategier, er den nå tilgjengelig i signalpakken på Tradefloor. Lykke til!